Hittantábortábor - 3. nap

Mindjárt elérkezünk táborunk harmadik napjának végéhez. Reggel tovább folytattuk Luther életének tanulmányozását: vásároltunk búcsúcédulákat, majd hagytuk, hogy Luther meggyőzzön minket és kiszögezük a templomajtóra a 95 tételt. Délelőtt kirándultunk, délután meg zenélgettünk, játszottunk. Ez is fanasztikus nap volt. Köszönet érte. Fogadják szeretettel felvételeinket! http://agfalva.lutheran.hu/node/5582