FELELŐSSÉG - Megemlékezés az ágfalvi németek kitelepítéséről

Az ágfalvi németek kitelepítésének - vagy ahogyan a magyarországi németek nevezik -, elűzetésének 72. évfordulójára emlékeztünk 2018. április 14-én az ágfalvi evangélikus templomban és mellette lévő Luther téren. Az idei volt az első év, hogy senki nem jött el kitelepítettek közül a falu - évről évre megtartott - rendezvényére.

HITOKTATÁS - A leendő elsősök szüleinek

Április 12-én és 13-án, csütörtökön és pénteken lesz az általános iskolai beíratás. Szeretettel várjuk mind az ágfalvi -, mind a Fenyő téri iskolába evangélikus hit- és erkölcstanra a leendő elsősöket. Az evangélikus hittanra való beiratásnak nem feltéle az, hogy a gyermek keresztségben részesült-e. Nagy szeretettel fogadjuk  a meg nem keresztelt és a más felekezetű gyermekeket is.

Oldalak