Rólunk

Cím: 9423 Ágfalva, Fõ u. 88.
Telefon: (+3620) 824-2611
Email cím: agfalva@lutheran.hu
Keletkezésének éve: Ágfalva 1551 előtt, Sopronbánfalva 1939
Anyakönyveit vezeti: Ágfalva 1665-1674, majd 1783-tól, Sopronbánfalva 1918-tól
Lelkész(ek): Heinrichs Eszter Heinrichs Michael
Felügyelő: Zeltner Mária - Ágfalva és Simon Zsolt - Sopronbánfalva
Hitoktató és határ menti gyülekezetpedagógus: Plöchl Ildikó (Tel.: 06 20 824 26 11)

Az ágfalvi és sopronbánfalvi gyülekezet története jól tükrözi azt a sorsot, amit magyar hazánknak is el kellett szenvednie a történelem során. Elmondhatjuk, hogy a gyülekezetek együtt virágoztak, és együtt szenvedtek országunk lakóival. Amikor békeidőkben virágzott az ország, a gyülekezetek is nagyra nőttek, megerősödtek. Amikor pedig darabjaira hullott hazánk, a gyülekezetek is részekre szakadtak. Amikor háború és kitelepítés folyt, a gyülekezetek még tovább fogytak. Így lett az egykor több ezer lelket számláló anyagyülekezetekből egy-egy kis – pár száz lelket számláló – közösség, amely küzd a történelmi örökséggel, és a rá rótt feladatokat igyekszik lelkiismeretesen elvégezni. A mai gyülekezetek tagjai és vezetői próbálnak a nagy elődökhöz méltóvá válni, és a megtartó Istenbe vetett bizalommal tekintenek a jövőbe. Az új lelkészházaspár szeretne a kitelepítés után megmaradt maroknyi németségnek segítséget nyújtani nemzeti identitásának megőrzésében, lehetővé tenni számukra azt, hogy anyanyelvükön imádkozhassanak és hallgathassák Isten igéjét. Ezen kívül természetesen a többségben lévő magyar hívek számára is szeretnék vonzóvá tenni hitünket, egyházunk tanítását, eszményeinket, gyülekezetüket.

 

Presbitereink Ágfalván:
Zeltner Mária felügyelő
Plöchl Ildikó másodfelügyelő
Száz Tiborné pénztáros
Akácos Tamás gondnok
Schey Gabriella számvevőszéki elnök
Brenner Péter jegyző
Ferstl Mihályné Presbiter
Dr. Gaál Zoltán presbiter
Prinner Mátyás presbiter
Stradler Károlyné presbiter

Presbitereink Sopronbánfalván:
Simon Zsolt felügyelő
Steinwenger László másodfelügyelő
Kőrösi Ferencné pénztáros
Orbán Mihály gondnok
Szabó Ferencné számvevőszéki elnök
Csendes Gabriella jegyző
Füzi Andrea presbiter
Scheidl Károly presbiter