Igehirdetések

PUZZLE-DARABOK – Tanévnyitó gondolatok októberben

pzle.jpg

Október 5-ét írunk, és - kissé megkésve - ma tartjuk a tanévnyitó istentiszteletünket. Ma tartjuk, mert szeptember első vasárnapján még minden kis- és nagyobbacska diák, minden szülő és a legtöbb nagyszülő úgy el volt foglalva a tanévkezdés (és a bánfalvi búcsú) bonyodalmaival, hogy ezt az alkalmat lehetetlennek tűnt arra az időpontra megszervezni.

BIZONY, ÉN VELED LESZEK....

vas.jpg

Néhány különleges napot töltöttünk együtt. Különlegesek voltak ezek a napok, mert egy különleges kisfiúról beszélgettünk - különleges kisfiúkkal és kislányokkal. Ez utóbbiak közül legtöbben ma itt vannak, és bízom benne, hogy majd ezután is szívesen jönnek gyeremekalkalmainkra.

A HEGYRŐL LEJŐVE

misti.jpg

A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje.38És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: „Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. 39Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. 40Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem tudták.” 41Ekkor Jézus így szólt: „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat!” 42Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta.

AZ IGA MEG A GIGA

kötél.jpg

Jézus mondja: Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító és az én terhem könnyű. Mt. 11, 29-30

Negyedikes hittanosaimmal Jeremiás prófétáról tanultunk, mikoris rá kellett döbbennem, hogy bár csak huszonegynéhány év van közöttünk, mégis két teljesen különböző világban szocializálódtunk. Erre akkor jöttem rá, amikor láttam, hogy az én kis drágáimnak elképzelésük sincs, hogy miről is beszélek, mikor a történetben előforduló „iga” szót emlegettem.

Jn. 1,1-14.

Ikone_Weihnachten.jpg

Biztosan mindenki ismeri azt az érzést, amikor a csodálkozástól és a döbbenettől meg sem tud szólalni. Azt az érzést, amikor nem jönnek a szánkra a szavak, mert annyira meglepődtünk valamin.
Az imént felolvasott igére egy teológus azt mondta, hogy ez is egy ilyen döbbent, meglepett és feldolgozhatatlan pillanatban született. Úgy is mondhatnánk, hogy János evangéliumának eleje, vagy ahogyan „szaknyelven” hívják, a prológus, karácsonyi döbbenetben született.

Mt. 6,26

53137349381555772785.jpg

Egy helyes kis történet szerint, egy amerikai fiatalember utazása során belebotlott egy olyan indiántörzsbe, amely korsarak készítéséből tartotta fenn magát. Az amerikai teljesen belebolondult a gyönyörű, színpompás kosarakba, és úgy gondolta, hogy megcsinálja velük az évszázad üzletét. Amikor azonban minden terméket fel akart vásárolni, az indiánok nem mentek bele az üzletbe. Emberünk ezt a reakciót nem értette, és csodálkozva megkérdezte, hogy mennyiért vihetne el ötven kosarat.

I.Krón. 16. 1-2. 7-13.

ajtó.jpg

1Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égőáldozatokat és békeáldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. 2Miután Dávid befejezte az égőáldozat és békeáldozat bemutatását, megáldotta a népet az ÚR nevében.

Szenteste 2012

szenteste.jpg

Kedves Testvérek!
Az elmúlt hetekben mindannyian írtunk és kaptunk karácsonyi lapokat. Angyalosat, karácsonyfásat, gyertyásat, betlehemeset vagy másmilyent. Vannak, akik csak a klasszikus „kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt” szöveget írják rá ezekre a lapokra, vannak akik ennél személyesebb sorokkal próbálnak kedveskedni, és egyre többen vannak olyanok is, akik barátaikkal és ismerőseikkel egy hosszú levélben megosztják az elmúlt évben történeteket. A karácsonyi üdvözletek közül a talán a legszebbek a gyerek által írott lapok. Az aktuális kedvencemet egy alsó tagozatos kislány írta. Ezt szeretném most felolvasni:
„Kedves Jézuska! Elsősorban nagyon boldog születésnapot kívánok neked! Igyekszem szépen írni, remélem olvasható. Szeretnék tőled kérni szép éveket és boldog pillanatokat. Ezen kívül semmit, mert ez a te születésnapod. Puszi.”

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen (Ps 91,11)

engel..jpg

An einer Bushaltestelle habe ich vor kurzem beobachtet, wie ein Großvater mit seiner Enkelin sprach. Das Mädchen hielt eine Karte in der Hand, auf der ein Engel zu sehen war, und fragte ihren Opa: Opa, haben Engel Flügel?
-Nein, ich denke nicht., antwortete der Mann.
-Aber ich habe noch nie einen Engel ohne Flügel gesehen...
-Du hast sowieso noch nie einen Engel gesehen.
-Aber doch. Wenn ich meine Augen zumache, und an die Engel denke, sehe ich sie.
-Und haben sie auch Flügel?
-Aber ja. Wie du auf diesem Bild siehst.

Október huszonharmadikai igehirdetés , Jn. 3,18-24

Sztálin

Október huszonharmadikát írunk, nemzetünk ünnepnapját. Tudjuk jól, ünnepelni és emlékezni sokféleképpen lehet. Lehet gyertyafénynél, imádkozva, lehet rivaldafényben, kiáltozva. Lehet templomban és lehet színpadon. Lehet színpadiasan és lehet egyszerűen. Én személy szerint nagyon örülök most annak, hogy október 23. vasárnapra esett, bár tudom, sokan, például azok, akik inkább a hétfői szünnapra szavaztak volna, nem osztják a véleményemet.

Aradási hálaadó istentisztelet igehirdetése, 1 Thess 5, 18

hálaadási oltár

Egyszer régen - Krisztus előtt úgy ötszáz évvel- élt egy filozófus Görögországban, aki meglehetősen spártai körülmények közt töltötte ideje nagy részét. Elítélte a luxust, és bár többet is megengedhetett volna magának, tudatosan a minimumra csökkentette igényeit. Úgy vélte, hogy az értelmes és bölcs ember mértéktartóan tud élni. Nem sokat törődött a külsőségekkel, azt mondják róla, hogy még cipőt sem hordott.

IGEHIRDETÉS REMÉNYSÉG VASÁRNAPJÁN

wiliam-kate-18.jpg

Azt mondják, nem a ruha teszi az embert. Mondják, pedig ruházatunk nagyon sok mindent elárul ízlésünkről, társadalmi pozíciónkról vagy éppen anyagi helyzetünkről. És hovatartozásunkról is, hiszen nem is olyan régen a viseletük alapján még meg lehetett különböztetni az ágfalviakat a bánfalviaktól vagy éppen a soproniaktól. Aztán a ruházat utalhat arra is, hogy kinek mi a hivatása. Más-más "egyenruhát" visel egy katonatiszt, egy lelkész, egy titkárnő vagy egy műtős fiú. És mást egy hercegnő.

Zsolt 127, 1-2

Ágfalvi templom - felújítás

Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. (Zsolt 127, 1-2)

A 226 éve álló templom történetében talán ez a 226. év az első, amikor a templomszentelés ünnepét nem a templomban tartjuk. Néhányan szomorúak emiatt, hogy ma itt vagyunk, néhányan el sem jöttek, de én úgy gondolom, hogy a szomorkodásra semmi okunk nincsen.

Predigt am Sonntag, 18. September 2011

Familie

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen

Wir haben im Konfirmandenunterricht einmal die Frage gestellt: Wer ist euch am wichtigsten? - meistens lautete die Antwort: meine Familie. Und überhaupt, wenn man in Ungarn fragt, bekommt man sicher diese Antwort. Hören wir noch einmal den Predigttext (Mk 3, 31-35): 31 Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. 32 Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. 33 Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? 34 Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! 35 Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.

Lk 8, 16-18

gyertyák

Keresztyén gyülekezet, szeretett testvéreim!

Diákkoromban szerettem a fizika órán végzett kísérleteket, főleg azokat, amelyeket otthon is kipróbálhattam minden nagyobb veszély nélkül. Ezek sorába tartozott annak a jelenségnek a létrehozása is, hogy az égő gyertyára nagyobb üvegbúrát borítottam, és figyeltem, hogyan válik egyre kisebbé, majd végül el is alszik a láng. Könnyű volt a tapasztalat alapján megtanulni, hogy ha elfogy az égést fenntartó oxigén – a levegő –, akkor a fényforrás sem tudja betölteni rendeltetését.

1Móz 32,14.21/b-31

chagall

Minden kultúrtörténetileg jelentős kornak létezett embereszménye: egy-egy olyan ember, aki megállja a helyét a világban. Történelmi tanulmányainkból ismerjük, hogy az ókori görögöknél az "eszményi" ember a hallhatatlanságra törekedett, és ezért mindent meg is tett: kiváló katona, bátor harcos, bölcs és leleményes ember volt. Később, a rómaiaknál már "fordult a kocka", ők inkább a kitűnő szónokok, művelt és a jólétet élvező emberek szerettek volna lenni.

Mt 22, 1-14 – Bereit für das Fest?

Sült körettel

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde,
kennen Sie das auch? - Sie laden Gäste zu einer Feier ein: vielleicht ein Geburtstag, ein Jubiläum oder sogar eine Hochzeit. Es ist Ihnen sehr wichtig, dieses Fest, Sie möchten vielleicht Ihre Freude mit anderen teilen. Jedenfalls soll es ein großer und schöner Tag werden. Deshalb haben sie auch die Menschen eingeladen, die Ihnen wichtig sind oder mit denen Sie etwas verbindet…..

Sermon

Jégcsap napsütésben

Testvéreim az úrban!
Finally it´s summer. Since a couple of years my favourite season of the year has changed. It used to be the fall, where the colors of the the trees changed into red and gold and I started to long for walks in the nature, hiking, going to the mountain site. Since I am living in the small village of Ágfalva, I begun to fear the winter and the cold and the snow, which limitates my life a lot. Nowadays I really appreciate the heat of summer and the possibility to spend a lot of time in the garden. It´s easier to live in the summer here.

Tanévzáró istentisztelet, Zsolt 51,93

Schule

Kedves Testvéreim!

Ha visszatekintek az elmúlt tanév hittanóráira, nagyon sok szép dolog jut eszembe. A bibliai történetek feldolgozása, a közös imádkozások, a különböző játékok, avagy a lépesfalvi strandolás. Vannak azonban olyan emlékeim is, amik bízom benne, hogy idővel megszépülnek, vagy elfelejtődnek. A csintalanságok, az oda nem figyelés, a fegyelmezési gondok vagy az esetleges tárgyi dolgok hiánya.
Ezek az egyenlőre még megszépülésre váró emlékek juttattak eszembe egy régen olvasott történetet, az egyszeri lelkészről és tanítványáról.
Hallgassák figyelemmel:

Konfirmációi igehirdetés - Konfirmationspredigt Pfingsten 2011, 12. Juni

Hundertwasser

Konfirmationspredigt Pfingsten 2011, 12. Juni
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk a Máté evangéliumban, hetedik fejezetében ... 13-14 – Wir hören die Lesung aus dem Matthäusevangelium 7, 13-14

„Szabadságra vagytok elhívva…“ Gal 5,13

pitypang.JPG

Fésűs Éva egy meséjével szeretném kezdeni a gondolataimat:
Tücsök úrfi a hegedűjét hangolta, és körülnézett a réten, hogy melyik virágnak muzsikáljon. Megakadt a szeme a pitypangon. Igazán bájos volt, amint sárga szoknyáját lobogtatta, libegtette, játszi szélben teregette, pipiskedve hajladozott, bogárkáknak bólogatott.A hőscincér kipödörte hosszú bajuszát, ha arra sétált, de még a harcias szarvasbogár is megszédült a közelében. A pitypang remegett a boldogságtól:

Pünkösdi gondolatok a határon

Pünkösd2

Tegnap Ágfalván és Bánfalván a Szentlelket szimbolizáló galambról beszéltünk. Ittzés püspök egy kissé ironikus hangú írásából idéztük azt a gondolatot, hogy örülnünk kell annak, hogy ez a galamb szinte minden ábrázoláson, felénk repül, nem pedig –sértődötten- visszafelé.

Evangelischen Kirchentag - Eröffnungsgottesdienste - Bischof Dr. Tamás Fabiny, Budapest/Ungarn

KirchP1060712

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
Amen. Predigttext: Matthäus 6,19–21

1907 brach die amerikanische Börsenpanik aus. An der New Yorker Effektenbörse begann ein plötzlicher Preissturz. Die Menschen bestürmten die Banken. Auf einem Foto ist eine aufgebrachte Menschenmenge in der Wall Street zu sehen. Millionen erlebten, wie plötzlich Motten, die sich unter dem Begriff „Spektulationen” verbreitet hatten, und Rost, der auch Pleite genannt wird, ihre irdischen Schätze vernichteten.

Dr. Fabiny Tamás püspök igehirdetése Drezdában, a Kirchentagon

KirchP1060712

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban!

1907-ben kitört az amerikai tőzsdepánik. A New York-i értéktőzsdén az árak hirtelen zuhanni kezdtek. Az emberek megrohamozták a bankokat és a trösztöket. Fénykép is őrzi az embertömeg hullámzását a Wall Streeten. Milliók élték át hirtelen, hogy a spekulációnak nevezett moly és a csődnek hívott rozsda felemésztette földi kincseiket.

Konfimációi vizsgaistentisztelet - Prüfungsgottesdienst am 29. Mai 2011 - Predigt am

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Konfirmanden, liebe Konfirmandeneltern, liebe Presbyter, liebe Gemeinde!

Kedves Testvéreim! Kedves Konfirmandusok! Kedves Szülők! Kedves Presbiterek! Kedves Gyülekezet!

Mit dem heutigen Sonntag endet unser Konfirmandenunterricht. Seit Herbst letzten Jahres haben wir uns in Agendorf und in Wandorf regelmäßig getroffen, wir haben Konfirmandenstunden gehabt und Konfirmandentage, und wir waren gemeinsam auf einem Konfirmandenwochenende in Sarród.

Mt 21, 14-17

honda

Kedves Testvéreim!
Pár héttel ezelőtt egy különleges alkalomra került sor Balatonbogláron, ahol a környék motorosai számára tartottak istentiszteletet. A bőrkabátos, bőrnadrágos, csizmás és sisakos motorosok az istentiszteleten mind-mind személyre szóló áldást kaptak és egy imádságot, amelyet a jogosítványuk mellé kellett elhelyezniük.

Joh.16,16,20-23

Der Preis der Nachfolge

Liebe Gemeinde!

Ein jedes Ding hat seine Zeit und alles, was getan wird, hat seine Stunde. Geborenwerden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit.

Jn 10, 22-29

Pásztor

Egy-egy vizsgára, vizsgálatra vagy éppen diagnózisra várva gyakran mondogatjuk, hogy nincs rosszabb a bizonytalanságnál; inkább tudjuk meg időben, hogy rossz lett a dolgozat, a vizsga, a felvételi vagy éppen egy betegség eredménye, mert akkor elkezdődhet a baj orvoslása!

Zsolt 118,13-14

orgonaága

A Húsvét maga a csoda, a csodáról pedig nem egyszerű beszélni. Sokkal könnyebb volna róla énekelni, vagy úgy képzelem, hogy sokkal könnyebb lenne lerajzolni, esetleg fényes és csillogó foltokkal lefesteni, mint elbeszélni.
Azért is, mert húsvéti csodát nem látta senki. Nem látták a katonák, akik a sírt őrizték, nem látták az asszonyok, akik az angyallal beszéltek, és pláne nem látták a tanítványok, akik összeborulva búslakodtak egy magukra zárt szobában.

Zsid. 9,24-28

bárány

A Bibliának egy névtelen és ismeretlen levélírója szól hozzánk. Nem tudjuk ki jegyezte le az előbb hallott sorokat; és ismeretlenként, sőt idegenként csengenek az általa használt kifejezések is:- szentély, képmás, főpap, áldozat… Nagypéntekről nekünk sokkal inkább a kereszt, a kereszt tövében zokogó Mária, a könnyeiket nyeldeső tanítványok vagy a latorok jutnak eszünkbe.