Történelmi pillanatok Ágfalván

Már többször is hírt adtunk róla, hogy ólom üveg ablakaink igencsak rossz állapotban vannak. A legalább száztíz éves ablakok újraólmozása ötven évenként szükséges lenne. Ez sajnos ezidáig nem történt meg, ezért most a huszonegy ablak teljes rekonstrukciója szükséges. Arról, hogy ez milyen sok pénzbe kerül, és arról, hogy mennyire kevés pénzünk van, már honlapunkon is beszámoltunk.

DANKE

Szeretném megköszönni mindazoknak a fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy méltóképpen megünnepelhessük templomszentelési ünnepünket, vagy ahogyan mifelénk mondják, az evangélikus búcsút. Mert Bánfalván ilyen is van...

Templomfestés Bánfalván

 

Egyre szebbek leszünk… A nyár utolsó napjaiban megújul a bánfalvi templom fala és elektromos hálózata. A falak - híveink szerint - ilyen alapos felújításon nem estek még át a templom 1968-as „birtokba vétele“ óta. Több, mint húsz festékesvödörnyi meszet és vakolatot szedtek le a festők a falakról.

Megújul a mennyezeten a világítás is. 

Köszönjük egyházmegyénknek és gyülekezeti tagjainknak, hogy támogatták a felújítást! Hamarosan templomtakarítás lesz. Oda is várjuk a szorgos kezeket.

Oldalak