Konfirmáció és jubileumi konfirmácó Ágfalván

2019 pünkösdjén két fiatal, Horváth Bence és Kirchknopf Kevin részesült konfimációi áldásban az ágfalvi templom oltára előtt. Az istentiszteletre meghívást kaptak az huszonöt, az ötven és a hetven évvel ezelőtt konfirmáltak is. Isten áldja meg Kevint, Bencét, családtagjaikat, jubileumi konfirmandusainkat és az ágfalvi gyülekezetet

Határ menti ökumenikus istentisztelet Ágfalván

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit június 10-én, pünkösd hétfőjén 15 órától az immár 28. éve megrendezésre kerülő határ menti ökumenikus istentiszteletünkre Ágfalvára, a római katolikus templomba. A határon átívelő alkalmon öt gyülekezet képviselteti magát. Ágfalva két felekezetén kívül a bánfalvi evangélikusok, a lépesfalvi evangélikusok és a somfalvi római katolikus közösség.

Konfirmandusaink vizsgáztak

Idén tizenkét konfirmandusa van gyülekezetünknek. Kettő Ágfalván és tíz Sopronbánfalván. A vizsga ezúttal sem a káté kikérdezéséből állt... A fiatalok a presbiterekkel közös csapatokban "mérkőztek" és adtak számot tudásukról. A vizsga után mindannyian a Wratschko család vendégei voltunk. Nagy-nagy köszönet a fenséges vacsoráért is. Fogadják szeretettel képes beszámolónkat!

Oldalak