Igehirdetések

PUZZLE-DARABOK – Tanévnyitó gondolatok októberben

Jn.13,7

Igehirdetés: 

Október 5-ét írunk, és - kissé megkésve - ma tartjuk a tanévnyitó istentiszteletünket. Ma tartjuk, mert szeptember első vasárnapján még minden kis- és nagyobbacska diák, minden szülő és a legtöbb nagyszülő úgy el volt foglalva a tanévkezdés (és a bánfalvi búcsú) bonyodalmaival, hogy ezt az alkalmat lehetetlennek tűnt arra az időpontra megszervezni.

A HEGYRŐL LEJŐVE

Lk. 9,37-45

Igehirdetés: 

A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje.38És ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: „Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. 39Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte.

Jn. 1,1-14.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő kezdetben az Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

Igehirdetés: 

Biztosan mindenki ismeri azt az érzést, amikor a csodálkozástól és a döbbenettől meg sem tud szólalni. Azt az érzést, amikor nem jönnek a szánkra a szavak, mert annyira meglepődtünk valamin.

Mt. 6,26

Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe se gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Mt. 6,26

Igehirdetés: 

Egy helyes kis történet szerint, egy amerikai fiatalember utazása során belebotlott egy olyan indiántörzsbe, amely korsarak készítéséből tartotta fenn magát. Az amerikai teljesen belebolondult a gyönyörű, színpompás kosarakba, és úgy gondolta, hogy megcsinálja velük az évszázad üzletét. Amikor azonban minden terméket fel akart vásárolni, az indiánok nem mentek bele az üzletbe.

Október huszonharmadikai igehirdetés , Jn. 3,18-24

18Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. 19Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk.

Igehirdetés: 

Október huszonharmadikát írunk, nemzetünk ünnepnapját. Tudjuk jól, ünnepelni és emlékezni sokféleképpen lehet. Lehet gyertyafénynél, imádkozva, lehet rivaldafényben, kiáltozva. Lehet templomban és lehet színpadon. Lehet színpadiasan és lehet egyszerűen. Én személy szerint nagyon örülök most annak, hogy október 23.

Aradási hálaadó istentisztelet igehirdetése, 1 Thess 5, 18

"...mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Thess 5, 18)

Igehirdetés: 

Egyszer régen - Krisztus előtt úgy ötszáz évvel- élt egy filozófus Görögországban, aki meglehetősen spártai körülmények közt töltötte ideje nagy részét. Elítélte a luxust, és bár többet is megengedhetett volna magának, tudatosan a minimumra csökkentette igényeit. Úgy vélte, hogy az értelmes és bölcs ember mértéktartóan tud élni.

Oldalak