Igehirdetések

Vasárnapi tűnődések: Emberi módon szólok hozzátok

19Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok.

Igehirdetés: 

Dobai Lili: hol vannak hová
lesznek azok a gondolatok amiket nem
mondanak ki az emberek de nagyon is
gondolnak jártukban-keltükben miközben
terheket cipelve mennek az utcán vagy a
boltokat járják lesietnek a lépcsőn vagy
felszállnak a villamosra vonatra vagy süteményt
vesznek a cukrászdában vagy éppen cipőt

Tökéletlen anyák - vasárnapi tűnődések

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. (Ef 2,8)

Igehirdetés: 

Május első napjaiban újra és újra felmerül sokunkban a kérdés, hogy anyaként mit kellene másként, avagy jobban csinálnunk. Sajnos jó néhány dolog eszembe jut, főleg mikor látom a környezetemben az ideális anyákat, akik naponta kovászos kenyeret sütnek, nyolcféle fogással várják haza gyermekeiket, és akik körül mindig minden ragyog...

Nagypénteki tűnődések

13Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. 14Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja.

Igehirdetés: 

Azon gondolkodtam, hogy amennyire evangélikus felmenőimnek fontos volt nagypéntek ünnepe, sőt evangélikus nagyanyám szerint ez volt a legjelentősebb egyházi ünnep, ma annyira bevonhatatlanok a fiatalok és a gyerekek ma ebbe az ünnepbe. A padsorok között nem nagyon vannak ma gyerekek, nincs tele a templom, pedig munkaszüneti nap is van.

Virágvasárnapi tűnődések - 2024.03.24.

Az én Uram, az ÚR megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.

Igehirdetés: 

Szeretem, amikor búcsúkor és pünkösdkor a presbitérium együtt, harangszóra vonul be a templomba. Van benne valami megmagyarázhatatlan erő, méltóság és ünnepélyesség. Ezeken az ünnepeken legtöbbször tele van a templom, gyönyörű a díszítés, villognak a fényképezőgépek.

Isteni mértékegység: ELÉG - Vasárnapi tűnödések

1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira.

Igehirdetés: 

Ki tudja folytatni a jól ismert ének refrénjét? „…még, még még…, ennyi…“

„Még, még, még, még, még
Ennyi nem elég!

Egyre feljebb furakodom
Jaj, de magas ez a torony.
Még, még, még, még, még
Ennyi nem elég!

Repül a bálna
Repül a bálna
Ez a parancs…”

Legyetek készen! - Óév esti igehirdetés

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.

Igehirdetés: 

Gyerekkoromban iskolába jövet-menet rendszerint a tűzoltóság előtt bicikliztem el. Délutánonként irigykedve néztem az épület előtt elterülő zöld gyepet, ahol a tűzoltók nevetgélve dobálták egymásnak a labdát, vagy éppen beszélgettek, netán olvastak - munkaidőben. Készenlétben álltak, akkor is, ha látszólag csak labdát pattogtattak, egymással diskuráltak vagy olvastak.

Mondják meg Zsófikának - Gondolatok a bánfalvi búcsú napján

Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

Igehirdetés: 

A múlt vásárnapi istentisztelet után Szabó Magda egyik regényének címe jutott eszembe. Nem mesélem ez, miről szól a könyv, csak a címet magyarázom egy kicsit, ami így hangzik: Mondják meg Zsófikának. Zsófika orvos apja szívrohamban meghal. Utolsó fél mondata kislányának lett volna egy üzenet: Mondják meg Zsófikának...

Oldalak