Igehirdetések

Adventi tűnődések: A titkos kód...

Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! Zsolt 80,8

Igehirdetés: 

Az elmúlt héten készítettünk a hittanosokkal egy koszorút. A gyerekek körberajzolták a kezeiket, aztán kivágták, és ráírtak, vagy rárajzoltak valami számukra fontosat. A kezeket aztán egy kartonra ragasztottunk, ami telis-tele lett olyan imákkal és dolgokkal, amik a meghatározóak számukra.

Boldog új esztendőt! - Advent első vasárnapjára - 2022. november 27.

Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni – így szól az ÚR. A többi nép is csatlakozik az ÚRhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni.

Igehirdetés: 

Boldog új esztendőt kívánok! Igen, köszönhetnénk ma így is, hiszen beköszöntött advent, ami az új egyházi esztendő első vasárnapjával veszi kezdetét.
Amikor valami új kezdődik, az mindig egy kicsit megállásra késztet bennünket. Ilyenkor az ember egy kicsit hátratekint. Vagy előre. Vagy a gyertya fényébe. És jó esetben egy kicsit megáll…

Vasárnapi tűnődések - Bármint tesztek, tegyétek szívből...

Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Kol 3,23

Igehirdetés: 

Van egy gyerekkori barátnőm, akivel azért beszélgetek máig is szívesen, mert szinte soha nem panaszkodik. Mindig meglátja a dolgok mögött a szépet és a jót. És valahogy sokkal lassabban él, mint én vagy akár a közvetlen környezete.

Krisztus testének tagjai - Csavarosan csavaros...

Mert amint a test egy, bár sok tagja van, a testnek pedig minden tagja, bár sok, mégis egy test, úgy Krisztus is.

Igehirdetés: 

Amikor valaki egy meglepő következtetésre jut, azt szoktuk mondani, hogy csavaros észjárása van. Amikor pedig egy könyvben vagy filmben váratlan fordulat következik be, ami merőben átalakítja a történet menetét, és ami miatt a cselekmény hirtelen irányt vált, akkor szintén azt mondjuk, hogy “csavar van” a történetben.

Útravaló

Jézus Krisztus mondja: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9a)

Igehirdetés: 

Véget ért a 2022-es, hatvan fős hittantáborunk. Sok-sok élménnyel, szeretett, megszokott helyszínekkel, évek óta először újra ausztriai standolással, hatalmas biciklizésekkel, bátorságpróbákkal.

Csodák márpedig léteznek... - Igehirdetés 2022. május elsején

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Igehirdetés: 

Ha már idén a május elsejét és az anyák napját egy napon ünnepeljük, akkor - kérem - engedjék meg, hogy egy álláshirdetés ismertetésével kezdjem a mondókámat. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy különleges hirdetés az interneten, amit állítólag több, mint kétmillióan olvastak, de amire a rengeteg érdeklődőből csupán huszonnégyen jelentkeztek. A hirdetés egy részlete így hangzik:  

Virágvasárnapi igehirdetés - két nyelven - a kitelepítés 76. évfordulóján

Jn 12,12-19, Joh 12, 12-19

Igehirdetés: 

Závada Pál kortárs magyar írónak jelent meg két évvel ezelőtt egy könyve, Wanderer címmel. Az elbeszélés egy vándor – különböző idősíkonkon átívelő - utazásán keresztül mutatja be a valaha németek lakta Budaörs életét és sorsát. A Wanderer ezen a településen jár-kel, beszélget, vissza-visszatér és anekdotázik.

Távlatok

Másnap így szólt Mózes a néphez: Igen nagy vétket követtetek el.

Igehirdetés: 

Hitünk egyik legnagyobb próbája, hogy nem látjuk Istent. Milyen egyszerű lenne hinni, ha itt lenne, ha látnánk, ha minden kívánságunkat teljesítené, ha békét hozna, vagy legalább nyugodt napokat…

Nincs új a nap alatt, évezredekkel ezelőtt is hasonlóan gondolkodtak az emberek. A Sínai hegy lábánál is, amiről úgy tudták, hogy ott, annak a tetején lakik az Isten.

Tűzből kiragadott üszkös fadarab - 2022. március 6.

Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az ÚR angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt.

Igehirdetés: 

Furcsa bibliai ige került elénk. Szó van benne angyalról, szó van benne egy hirtelen mozdulatról, szó van benne egy Jósua nevű főpapról, bűnről, meg még egy üszkös fadarabról is. Ez utóbbiból hoztam is néhányat magammal.  A gyerekeket kérdezném, hogy mit lehetne ezekkel kezdeni...        

Oldalak