Igehirdetések 2011

Október huszonharmadikai igehirdetés , Jn. 3,18-24

18Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. 19Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk.

Igehirdetés: 

Október huszonharmadikát írunk, nemzetünk ünnepnapját. Tudjuk jól, ünnepelni és emlékezni sokféleképpen lehet. Lehet gyertyafénynél, imádkozva, lehet rivaldafényben, kiáltozva. Lehet templomban és lehet színpadon. Lehet színpadiasan és lehet egyszerűen. Én személy szerint nagyon örülök most annak, hogy október 23.

Aradási hálaadó istentisztelet igehirdetése, 1 Thess 5, 18

"...mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1 Thess 5, 18)

Igehirdetés: 

Egyszer régen - Krisztus előtt úgy ötszáz évvel- élt egy filozófus Görögországban, aki meglehetősen spártai körülmények közt töltötte ideje nagy részét. Elítélte a luxust, és bár többet is megengedhetett volna magának, tudatosan a minimumra csökkentette igényeit. Úgy vélte, hogy az értelmes és bölcs ember mértéktartóan tud élni.

IGEHIRDETÉS REMÉNYSÉG VASÁRNAPJÁN

10Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki föl

Igehirdetés: 

Azt mondják, nem a ruha teszi az embert. Mondják, pedig ruházatunk nagyon sok mindent elárul ízlésünkről, társadalmi pozíciónkról vagy éppen anyagi helyzetünkről. És hovatartozásunkról is, hiszen nem is olyan régen a viseletük alapján még meg lehetett különböztetni az ágfalviakat a bánfalviaktól vagy éppen a soproniaktól. Aztán a ruházat utalhat arra is, hogy kinek mi a hivatása.

Zsolt 127, 1-2

Zsolt 127, 1-2

Igehirdetés: 

Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. (Zsolt 127, 1-2)

1Móz 32,14.21/b-31

14Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékot válogatott ki szerzeményéből bátyjának, Ézsaunak, (...) mert ezt gondolta: Megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerül

Igehirdetés: 

Minden kultúrtörténetileg jelentős kornak létezett embereszménye: egy-egy olyan ember, aki megállja a helyét a világban. Történelmi tanulmányainkból ismerjük, hogy az ókori görögöknél az "eszményi" ember a hallhatatlanságra törekedett, és ezért mindent meg is tett: kiváló katona, bátor harcos, bölcs és leleményes ember volt.

Oldalak